Sprawne hamulce są najważniejszym elementem samochodu, który ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo jego użytkowania. Jeśli hamulce ulegną awarii, mogą nie działać tak, jak powinny, w wyniku czego nie spowodują zatrzymania pojazdu w pożądanym przez kierowcę momencie. Jednym z problemów, który może dotyczyć hamulców, jest ich zapowietrzanie.

Hamulce jako najważniejszy układ w samochodzie

Obok układu kierowniczego pojazdu, hamulce są jednym z jego najważniejszych części składowych. Click To TweetNie można na nich oszczędzać ani bagatelizować objawów, które mogłyby wskazywać na ich niesprawność. To hamulce odpowiadają za zatrzymanie pojazdu w miejscu, w pożądanej chwili. W samochodzie mamy zarówno hamulec roboczy, podstawowy, nazywany również nożnym, który uruchamiany jest poprzez naciśnięcie pedału hamulca, jak i hamulec awaryjny, dodatkowy, nazywany ręcznym. Hamulec ręczny służy głównie jako hamulec postojowy i uniemożliwia stoczenie się pojazdu z terenu pochyłego.

W momencie naciskania pedału hamulca kierowca inicjuje działanie układu hamulcowego. Jeśli jest to hydrauliczny układ hamulcowy, wówczas tłoczony jest płyn nieściśliwy do tłoków, znajdujących się w cylindrach hamulców kół. W przypadku zainstalowania w samochodzie hamulca tarczowego, przy naciśnięciu pedału hamulca, klocki hamulcowe pokryte okładziną cierną dociskane są do tarczy hamulcowej, połączonej sztywno z hamowanym wałem. Dzieje się to za pomocą siłownika hydraulicznego lub pneumatycznego.

Klocki z czasem ulegają starciu i zaczynają piszczeć, co wskazuje na konieczność ich wymiany – często łącznie z tarczami hamulcowymi. Kierowca powinien pamiętać o okresowej kontroli stanu hamulców, ponieważ w ten sposób może uniknąć awarii i stworzenia niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Zapowietrzony układ hamulcowy

Zapowietrzenie układu hamulcowego polega na tym, że do przewodów hamulcowych przedostają się bańki gazu. Może to spowodować nierównomierne rozłożenie siły hamowania w parze kół, a samochód zacznie „ściągać” na jedną ze stron. Trudno przewidzieć, jakie będą tego konsekwencje na drodze.

odpowietrzanie hamulca2

Powietrze może przedostawać się do układu hamulcowego na wiele różnych sposobów:

  • w wyniku zagotowania przestarzałego układu hamulcowego, z dużą zawartością wody,
  • z powodu nieszczelności lub uszkodzenia któregoś z podzespołów układu,
  • w wyniku wymiany klocków i tarcz hamulcowych.

Aby skontrolować, czy układ hamulcowy uległ zapowietrzeniu, należy w pierwszej kolejności odkręcić odpowiednim kluczem oczkowym odpowietrzniki. Układ nie będzie bez wątpienia wymagał odpowietrzenia, jeśli podczas naciskania pedału hamulca, przy wygaszonym silniku, natrafiamy na opór.

Odpowietrzanie układu hamulcowego bez układu ABS

W pojazdach samochodowych, które nie posiadają układu ABS, odpowietrzanie hamulców obejmuje następujące kroki:

  • odpowietrzamy cylinderek hamulcowy lub zacisk tylnego prawego koła,
  • odpowietrzamy cylinderek hamulcowy lub zacisk tylnego lewego koła,
  • odpowietrzamy zacisk przedniego prawego koła,
  • odpowietrzamy zacisk przedniego lewego koła.

Trzeba zdejmować kolejno kapturki zaworu odpowietrzania cylinderka hamulcowego z zaworu odpowietrzania, oczyścić zawór i nałożyć na niego czysty przezroczysty przewód, którego drugi koniec umieszcza się w naczyniu wypełnionym do połowy płynem hamulcowym. Druga osoba, siedząc w samochodzie, na polecenie pierwszej, odpowietrzającej poszczególne zawory, zaczyna pompować pedał hamulca aż do chwili wytworzenia ciśnienia w układzie. Odczuwalne będzie to przez rosnący opór pedału. Później wciskamy i przytrzymujemy pedał hamulca, odkręcamy o pół obrotu zawór odpowietrzający, w wyniku czego do naczynia zacznie płynąć płyn. Po wyczuwalnym spadku ciśnienia płynu zakręcamy zawór odpowietrzający i powtarzamy operacje z pompowaniem pedału hamulca i spuszczaniem płynu. Odpowietrzanie zakończy się sukcesem, kiedy w przeźroczystym przewodzie nie będzie już pęcherzyków powietrza. Wystarczy wówczas zdjąć go z zaworu, założyć kapturek ochronny i gotowe.

Odpowietrzanie układu hamulcowego z układem ABS

Bardziej skomplikowaną czynnością jest odpowietrzanie układu hamulcowego z ABS-em. W pierwszej kolejności odpowietrzamy koła przednie. Po wyłączeniu silnika i wciśnięciu około 20 razy pedału hamulca, zniwelujemy ciśnienie regulacji ABS. Później napełniamy zbiornik płynem hamulcowym do górnej krawędzi i nakładamy przezroczysty przewód na zawór, odpowietrzając hamulec prawego przedniego koła. Drugi koniec przewodu podobnie jak w poprzednim przypadku, musi znaleźć się w naczyniu z płynem hamulcowym.

Także i tutaj do odpowietrzenia zapowietrzonego hamulca będzie potrzebna pomoc drugiej osoby, której zlecamy pompowanie pedałem hamulca aż do wytworzenia się przeciwciśnienia w układzie. Trzymamy pedał i odkręcamy w tym samym czasie zawór odpowietrzający. Kiedy opór hamulca ustąpi, zakręcamy zawór. Powtarzamy kolejno operacje z pompowaniem pedała i spuszczaniem płynu hamulcowego do chwili, kiedy w przewodzie przestaną pokazywać się pęcherzyki powietrza. Zakręcamy zawór i napełniamy zbiornik płynem. Na takiej samej zasadzie odpowietrza się drugie przednie koło.

Z kolei w przypadku kół tylnych wyłączamy zapłon, pompujemy pedał hamulca 20 razy, niwelując ciśnienie regulacji ABS. Później wciskamy i przytrzymujemy pedał hamulca, włączamy zapłon, zakładamy przewód i odkręcamy zawór odpowietrzający prawego hamulca. Zamykamy go dopiero wtedy, gdy w przewodzie przestaną się pokazywać pęcherzyki powietrza. Pamiętajmy o tym, że pompa układu ABS nie powinna pracować jednorazowo dłużej niż 2 minuty, dlatego konieczne jest robienie co 10 minut przerwy na ochłodzenie pompy. Następnie wyłączamy zapłon i przygotowujemy drugi hamulec do odpowietrzenia. Kiedy dokonamy tego, włączamy zapłon i czekamy na wyłączenie się samoczynnie pompy ABS, a na koniec uzupełniamy płyn hamulcowy do oznaczenia poziomu maksymalnego.

Jak unikać zapowietrzania się hamulców?

Znacznie łatwiej będzie zapobiegać zapowietrzaniu się układu hamulcowego, niż samodzielnie odpowietrzać go. Click To Tweet W tym celu należy regularnie dolewać płyn hamulcowy oraz opróżniać układ ze starego płynu. Warto kontrolować regularnie pracę hamulców w warsztacie mechanicznym i wymieniać zużyte części u specjalistów, którzy nie dopuszczą do zapowietrzenia się układu hamulcowego.

Hamulce samochodowe muszą być w doskonałym stanie, ponieważ tylko wtedy zapewnią nam maksimum bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Zapowietrzony układ hamulcowy stwarza ryzyko wypadków, których skutki mogą być tragiczne.

Zapisz się do naszego newslettera

Share This
Przeczytaj poprzedni wpis:
W jaki sposób działa układ hamulcowy?

Bez hamulców jazda samochodem byłaby niezwykle ryzykowna i większość z sytuacji nagłych na drodze kończyłaby się wypadkiem lub kolizją. Hamulce...

Zamknij